طراحی پست شبکه اجتماعی| خدمات طراحی آنلاین | مجتمع هنری خط اتحاد

طراحی پست شبکه اجتماعی

طراحی یک پست برای هر نوع شبکه اجتماعی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

توجه :

  • مبلغ درج شده مخصوص طراحی یک پست است.
  • هزینه های خدمات دیگر مانند : عکاسی ، فایل گرافیکی و … جداگانه محاسبه می شود.
  • قرار دادن و تنظیم این موارد به عهده کارفرما است.

[ مراحل سفارش طراحی پست شبکه اجتماعی ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای طراحان

تکمیل فرم سفارش طراحی پست شبکه اجتماعی

مشاهده طرح آماده شده

ارتباط با طراح جهت مشاهده طرح و تأیید نهایی

[ شرایط سفارش ]