مدیریت شبکه اجتماعی | خدمات طراحی آنلاین | مجتمع هنری خط اتحاد

مدیریت شبکه اجتماعی

مدیریت کلی یک شبکه اجتماعی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توجه :

  • قرارداد به صورت ماهانه بوده و برای مدیریت ، پست گذاشتن و امنیت صفحه اجتماعی می باشد.
  • هزینه های خدمات دیگر مانند : عکاسی ، فایل گرافیکی و … جداگانه محاسبه می شود.
  • قرار دادن و تنظیم این موارد به عهده کارفرما است.

[ مراحل سفارش خدمات مدیریت شبکه اجتماعی ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای مدیر شبکه اجتماعی

تکمیل فرم سفارش و ارسال اطلاعات

مشاهده روند رو به رشد پروژه

ارتباط با مدیر جهت قرار دادن پست ها و امنیت شبکه اجتماعی

[ شرایط سفارش ]