طراحی اوراق بهادار | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد

طراحی اوراق بهادار

طراحی هر برگ سهام ، چک ، سپرده های مالی اعتباری بانکی و …

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

توجه :

  • برای طراحی گونه های دیگر از هر یک از طرح های بالا ، برای هر برگ ، ۳۰درصد قیمت پایه محاسبه می شود.
  • هزینه های خدمات دیگر مانند : اسکن ، طراحی خط یا اعداد ویژه و … جداگانه محاسبه می شود.
  • هزینه خدمات اضافی برای افزایش ضریب امنیت در طرح ، جداگانه محاسبه می شود.
  • طراحی گونه های دیگر از طرح اولیه ، هولوگرام ها و … جداگانه محاسبه می شود.

[ مراحل سفارش طراحی ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای طراحان

تکمیل فرم سفارش طراحی

مشاهده محصول طراحی شده

ارتباط با طراح جهت مشاهده طرح و تأیید نهایی

[ شرایط طراحی ]