تولید محتوای تخصصی | خدمات طراحی آنلاین | مجتمع هنری خط اتحاد

تولید محتوای تخصصی

درج یک مقاله مرتبط با موضوع سایت

۵۰۰,۰۰۰ تومان

توجه :

  • تولید این مقاله به دلیل تخصصی بودن حدود ۲۰ روز کاری زمان می برد.
  • هزینه های خدمات دیگر مانند : عکاسی ، فایل گرافیکی و … جداگانه محاسبه می شود.
  • هزینه سئو و آنالیز این محتوا جداگانه حساب می شود و به عهده کارفرما می باشد.

[ مراحل سفارش تولید محتوای تخصصی ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای نویسندگان

تکمیل فرم سفارش تولید محتوای تخصصی

مشاهده مقاله نوشته شده

ارتباط با نویسنده جهت مشاهده مقاله و تأیید نهایی

[ شرایط سفارش ]