طراحی پوستر | خدمات تبلیغات دیجیتال | مجتمع هنری خط اتحاد

طراحی پوستر

طراحی : پوستر های آنلاین و چاپی در سایز مدنظر شما

۸۵۰,۰۰۰ تومان

  • برای طراحی گونه های دیگر از هر یک از طرح های بالا ، برای هر برگ ، ۳۰درصد قیمت پایه محاسبه می شود.
  • هزینه های خدمات دیگر مانند : اسکن ، طراحی خط یا اعداد ویژه و … جداگانه محاسبه می شود.
  • طراحی گونه های دیگر از طرح اولیه ، هولوگرام ها و … جداگانه محاسبه می شود.

[ مراحل سفارش طراحی پوستر ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای طراحان

تکمیل فرم سفارش طراحی مجموعه اوراق اداری

مشاهده محصول طراحی شده

ارتباط با طراح جهت مشاهده طرح و تأیید نهایی

[ نمونه سفارشات تحویل داده شده ]

نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی پوستر | خدمات تبلیغات دیجیتال | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی پوستر برای گروه هنری ساحل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سال 1397
نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی پوستر | خدمات تبلیغات دیجیتال | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی پوستر برای گروه هنری ساحل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سال 1397
نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی پوستر | خدمات تبلیغات دیجیتال | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی پوستر برای گروه هنری ساحل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سال 1397

[ شرایط طراحی پوستر ]