خدمات عکاسی و نورپردازی

لیست و عنوان های مختلف خدمات عکاسی و نورپردازی

Photography and lighting services

خدمات عکاسی و نورپردازی

[ مراحل سفارش خدمات عکاسی و نورپردازی ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای شرکت

تکمیل فرم سفارش و ارسال به پشتیبان

انجام پروژه و تحویل نهایی

مشاهده نتیجه نهایی پروژه و تحویل

[ نمونه سفارشات تحویل داده شده ]

نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی محصولات) | شرکت خط اتحاد | تجهیزات پزشکی کاسپین - دستگاه های فشار خون 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی محصولات) | شرکت خط اتحاد | تجهیزات پزشکی کاسپین - دستگاه های فشار خون 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی محصولات) | شرکت خط اتحاد | تجهیزات پزشکی کاسپین - دستگاه های فشار خون 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی محصولات) | شرکت خط اتحاد | تجهیزات پزشکی کاسپین - دستگاه های فشار خون 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی محصولات) | شرکت خط اتحاد | تجهیزات پزشکی کاسپین - دستگاه های فشار خون 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی محصولات) | شرکت خط اتحاد | تجهیزات پزشکی کاسپین - دستگاه های فشار خون 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی مواد غذایی) | شرکت خط اتحاد | بستنی میهن 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی مواد غذایی) | شرکت خط اتحاد | بستنی میهن 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی پرتره) | شرکت خط اتحاد | پرتره شخصی 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی پرتره) | شرکت خط اتحاد | پرتره شخصی 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی پرتره) | شرکت خط اتحاد | پرتره شخصی 1400
نمونه فعالیت ها و کارهای شرکت خط اتحاد | خدمات عکاسی و نورپردازی (عکاسی پرتره) | شرکت خط اتحاد | پرتره شخصی 1400

[ هزینه خدمات عکاسی و نورپردازی ]

هزینه هر فریم (در پس زمینه سفید) ۲۰.۰۰۰ تومان می باشد

هزینه هر فریم (در حالت چیدمان) ۵۰.۰۰۰ تومان می باشد

هزینه هر فریم (بیرون از آتلیه) ۷۰.۰۰۰ تومان می باشد

برای پروژه های ساعتی و روزانه (هزینه هر ساعت) ۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد

[ شرایط خدمات عکاسی و نورپردازی ]