طراحی کاور اینستاگرام | خدمات طراحی آنلاین | مجتمع هنری خط اتحاد

طراحی کاور اینستاگرام

۵ پیکتوگرام + ۳ پست

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توجه :

  • طراحی کاور اینستاگرام شامل ۵ طرح پیکتوگرام و ۳ پست مجزا می باشد.
  • هزینه های خدمات دیگر مانند : عکاسی ، فایل گرافیکی و … جداگانه محاسبه می شود.
  • قرار دادن و تنظیم این موارد به عهده کارفرما است.

[ مراحل سفارش طراحی کاور اینستاگرام ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای طراحان

تکمیل فرم سفارش طراحی کاور اینستاگرام

مشاهده طرح آماده شده

ارتباط با طراح جهت مشاهده طرح و تأیید نهایی

[ شرایط سفارش ]