خدمات تصویربرداری و فیلمبرداری

لیست و عنوان های مختلف خدمات تصویربرداری

Imaging and filming services

خدمات تصویر و فیلمبرداری

[ مراحل سفارش خدمات تصویربرداری و فیلمبرداری ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای شرکت

تکمیل فرم سفارش تصویربرداری

مشاهده محصول طراحی شده

ارتباط با ما جهت مشاهده طرح و تأیید

[ نمونه سفارشات تحویل داده شده ]

[ هزینه خدمات تصویربرداری و فیلمبرداری ]

هزینه هر پنج ثانیه از خدمات ۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد

[ شرایط خدمات تصویربرداری و فیلم برداری ]