عکاسی مواد غذایی (غذا پخته شده) | خدمات عکاسی و ویدئوموشن | مجتمع هنری خط اتحاد

عکاسی مواد غذایی (غذا پخته شده)

عکاسی با بکگراند سفید صورت می گیرد.

۲۰۰,۰۰۰ تومان

  • قیمت درج شده برای یک فریم است؛ که اگر در فضای چیدمان قرار گیرد این مبلغ ۲ برابر می شود.
  • اگر کارفرما بخواهد برای محصول فضا سازی ایجاد شود این مبلغ ۴ برابر می شود.
  • تهیه مواد اولیه و هماهنگی آشپز در صورت لزوم به عهده کارفرما می باشد.
  • در صورت نیاز به عکاسی در محل مورد نظر شما نرخ های درج شده ۲ برابر می شوند.

[ مراحل سفارش عکاسی مواد غذایی (غذا پخته شده) ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای عکاسان

تکمیل فرم سفارش عکاسی مواد غذایی (غذا پخته شده)

مشاهده طرح آماده شده

ارتباط با طراح جهت مشاهده عکس و تأیید نهایی

[ شرایط سفارش ]