طراحی مجموعه اوراق اداری | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد

طراحی مجموعه اوراق اداری

طراحی : سربرگ ، پاکت ، کارت ویزیت ، فاکتور (یادداشت) ، رسید

۶۰۰,۰۰۰ تومان

  • برای طراحی گونه های دیگر از هر یک از طرح های بالا ، برای هر برگ ، ۳۰درصد قیمت پایه محاسبه می شود.
  • هزینه های خدمات دیگر مانند : اسکن ، طراحی خط یا اعداد ویژه و … جداگانه محاسبه می شود.
  • طراحی گونه های دیگر از طرح اولیه ، هولوگرام ها و … جداگانه محاسبه می شود.

[ مراحل سفارش طراحی مجموعه اوراق اداری ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای طراحان

تکمیل فرم سفارش طراحی مجموعه اوراق اداری

مشاهده محصول طراحی شده

ارتباط با طراح جهت مشاهده طرح و تأیید نهایی

[ نمونه سفارشات تحویل داده شده ]

Previous
Next

[ شرایط طراحی مجموعه اوراق اداری ]