خدمات طراحی آنلاین

مجتمع هنری خط اتحاد با به کار گیری دانش روز و علوم فنی توانسته است این مهم را برای مخاطبین خود ایجاد کند. این مجتمع با توجه به مقادیر قانونی و پیروی از صنف “طراحان گرافیک ایران” توانسته است تا به امروز پروژه های زیادی را به خوبی پشت سر بگذارد.

[ انجمن طراحان گرافیک ]

محصول کار طراحان گرافیک از نظر خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بسیار با ارزش است از این رو شایسته است تا قیمت گذاری از روش درست، دقیق و مشخصی برخوردار باشد. به سبب پیگیری های انجمن و اعضای آن این تعرفه امروز ارزش کارشناسانه یافته و مورد استفاده و مرجع بسیاری از آتلیه ها سازمان های دولتی و بخش خصوصی است. استفاده موثر از تعرفه قیمت، مثل تابلوی رسمی کسب و کار ماست. و نشان می دهد که طراح با تجهیزات کافی به طور تمام وقت از نظر حرفه ای آمادگی کامل برای ارائه ی خدمات در شغل خود را دارا است. توصیه و هشدار انجمن به اعضا و همکاران همواره این بوده است که ؛ سطح کیفی خدمات حرفه ای خود را بالا نگهدارند و در قیمت گذاری دقیق و درست آنها بر اساس «قیمت های پایه» تعرفه بسیار کوشش کنند.در غیر این صورت کار حرفه ای و اصلی آنها به تدریج تعطیل و یا به کار جانبی و فرعی تبدیل می شود، و این خود به شخصیت و هویت طراحی گرافیک در سطح کشورمان آسیب خواهد رساند.