رسانه ها در تعهدات یک برند نقش دارند؟

رسانه های اجتماعی و نگاهی به آینده

رسانه های غیر سنتی نشان و موجی از آینده برای فعالان بازاریابی محسوب می شوند.

با در نظر داشتن این نکته :

موضوعات مطرح شده در این متن ارتباط قوی و محکمی به درک اثربخشی ساخت آنلاین برند دارند.

در حالی که تحقیقات گذشته عموماً متکی به اشکال سنتی بازاریابی بوده است

(مثلاً جاذبه های متقاعد کننده و برانگیزنده به جای راهکارهای بازاریابی مشارکتی)

بسیاری از یافته ها به موقعیت های غیر سنتی معطوف می گردند.

علاوه بر این ، تورلی ، هئو و چیو اهمیت فرهنگ در ایجاد و خلق مفاهیم برند را شرح می دهند.

تحقیقاتی که تبیین کننده ی :

 • نقش وفاداری به برند
 • ارتباط مصرف کننده برند
 • احساسات در پروراندن گروه های اجتماعی

که به صورت آنلاین یا از طریق رسانه های غیر سنتی شکل می گیرد؛ هستند

حوزه ی مهمی برای پژوهش های آینده محسوب می شوند.

اجتماعات برند، گروه های مشترک مصرف کنندگان و دسته های مصرف کننده

که به وسیله ی اوگوئین و مونیز تشریح شده اند،مطمئناً برخی از ابزارهایی هستند

که از طریق آن ها می توان بازاریابی مشارکتی را پدیدار و به این وسیله نیازهای مصرف کنندگان را تأمین کرد.

رسانه ها یا مصرف کنندگان ، کدام نقش دارند؟

این توده های مصرف کننده و نیز دولت ها، سازمان های تجاری و سایر عوامل و نیروهای جامعه ی امروز

در خلق مشترک برندها همکاری و مشارکت دارند.

بازاریابان از طریق برنامه های وفاداری و پیوندهای احساسی مصرف کنندگان را به مشارکت ترغیب می کنند

اما ممکن است در تشویق آن ها به تنظیم اهداف خود برای برند از این فراتر روند.

اوگوئین و مونیز و لوکن و جان نشان می دهند

که چگونه مصرف کنندگان و سایر عوامل اجتماعی می توانند

منجر به تغییراتی خارج از کنترل بازاریابان در یک برند و حتی تضعیف برند شوند.

پژوهش در زمینه ی بازاریابی مشارکتی، و تکنیک های تازه ی بازاریابی برای دخیل کردن مصرف کنندگان

از طریق گروه های اجتماعی ، رسانه های اجتماعی یا تعاملاتی مشابه ، مرحله ای نوپا و در حال شکوفایی است.

شرایط مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند برندسازی

به منظور تأمین بهتر نیازها و اهداف آن ها،عمدتاً حیطه ای بکر و ناشناخته است.

ممکن است تحقیقات آینده برای ما روشن سازد

که آیا در صورت درخواست مصرف کنندگان یا مشارکت آن ها در مفهوم توسعه ی برند،

توسعه ی برندهای دور قابلیت پذیرفته شدن بیشتری خواهند داشت یا خیر…؟!

اشتغال ذهنی مصرف کنندگان جوان (و به طور روز افزونی افراد مسن تر) به

 • فیس بوک
 • توییتر
 • سایر رسانه های اجتماعی

علاقه ی فعالان را افزایش داده و امکان دسترسی بازاریابان به مصرف کنندگان فرد به فرد بدون وساطت رسانه های سنتی را مهیا ساخته است.

تصاویر آنلاین و دانلود برنامه های تلویزیونی، فیلم ها و سایر تصاویر امکان انتخاب بیشتر در انواع منابع آنلاینی

که مصرف کنندگان خواهان استفاده از آن ها هستند و پس از آن انواع تبلیغاتی که مایل به دریافت آن ها هستند را فراهم می کند.

عرصه ی وسیع آنلاین برای اطلاع مصرف کننده از برندها، اولویتی برای بازاریابان محسوب می شود

و احتمالاً حوزه ای پربازده و ثمربخش برای تحقیقات آینده خواهد بود.

توسعه ی برند چیست ؟

این مطلب را با تعریف «توسعه ی برند» آغاز کرده و بسیاری از انواع آن را که در محیط بازار موجود است بر می شماریم.

تعریف ما از توسعه ی برند، معرفی محصول یا خدمتی است که نام برند جاری را بر خود دارد.

مثل لکه بر فوری  Tide To Go که محصولی گسترش یافته از برند Tide است.

اصطلاح «گسترش خط محصول» به نوع ویژه ای از توسعه ی برند اشاره دارد

که در آن نوع دیگری از محصول موجود در همان طبقه ی محصول معرفی می شود.

مثل گسترش کوکاکولای رژیمی (Diet Coke) به کوکاکولای رژیمی بدون کافئین (No Coffiene Diet Coke) می تواند

نمونه ای از گسترش خط محصول باشد.

در «توسعه ی برند فرعی» نام برند مادر به همراه نام دیگری

که به وسیله ی شرکت ابداع شده به محصول توسعه یافته اختصاص می یابد.

این نام افزوده شده، به تمایز محصول از دیگر محصولات تحت نام برند مادر کمک می کند.

هر چند انواع گوناگونی از توسعه ی برندهای فرعی وجود دارد،

اما نوع رایج آن «توسعه ی برند حامی» است مانند  Polo از Cottenelle ،

Ralph Lauren از Kleenex یا Courtyard از Marriott 

که به کارگیری «از» یا «توسط» و یا صحّه گذاشتن نام های جدید با استفاده از فونت و سایز حروف بر روی بسته بندی محصول ،

نقش قدرتمندتری به نام برند فرعی می دهد.

به طور کلی هدف چیست؟

به طور کلی هدف بسیاری از شرکت ها در ارائه این حامیان و برندهای فرعی ،

ایجاد و پایه گذاری یک نام برند متمایز (مثلاً Polo و Cottenelle و  Courtyard)

تحت نام برند مادر (Marriott , Kleenex و Ralph Lauren) است

که با گذشت زمان :

(همچنان که مصرف کنندگان درباره ی برند حمایت شده مطلع و آگاه می شوند)

بدون نام برند مادر قابل شناسایی نخواهد بود.

توسعه برند مشترک چگونه است؟

«توسعه ی برند مشترک» توسعه ای است که دو نام برند تثبیت شده مانند:

Eddie Bower edition از Ford Expolrer

یا Pillsburry Cinnabon Rolls را جفت و در کنار یکدیگر قرار می دهد

و در آن هر دو برند در نام این توسعه ی برند گنجانده می شوند.

توسعه برند مشترک همانند توسعه ی برندهای فرعی می تواند شامل روابط حامیان باشد مانند :

سوپ های V8 از Campbell که در آن هر دو برند تثبیت شده اند

(البته در این مورد هر دو برند از یک شرکت هستند اما معمولاً چنین نیست)

گاهی اوقات از توسعه ی برند مشترک تحت عنوان «برندهای تلفیقی» یا یکی از اشکال «هم پیمانی برند» هم نام برده می شود .

برند خانوادگی چیست؟

اصطلاح «برند خانوادگی» نامی است که :

همه ی برندها یا خطوط تولید درون یک طبقه محصول را در بر می گیرد؛

(مانند Toyota که Camry و rav4 را به عنوان برندهای فرعی و LE و LX را به عنوان مدل ها یا انواع دیگری از یک یا چند خط تولید شامل می شود)

و «نام برند مادر»  همچون Toyota نام برندی است که همه ی محصولات یک برند را به هم متصل و مرتبط می کند.

شبکه ی بزرگ تر برندها و برندهای فرعی که یک شرکت برای خود ایجاد کرده

اغلب تحت عناوین «گروه برندها ، سلسله مراتب برند یا ساختار برند» نام برده می شود.

این اصطلاح ها برای توضیح شیوه های چندگانه استفاده می شوند که

در آن ها می توان نام های برند مادر را با برندهای فرعی و برندهای مشترک به کار گرفت تا طبقه بندی های جدید محصولات،

بازارهای جدید مصرف کننده و کاربری های جدیدی را برای برند توسعه داد.

موفقیت اکثر توسعه ی برندها تا حدودی به دلیل آشنایی مصرف کننده با برند مادر است.

تعهدات برند

مصرف کنندگان اطمینان دارند که توسعه ی برند جدید به تعهدات برند عمل می کند

و انتطار دارند توسعه ی برند با تداعی های ذهنی اصلی برند مادر همخوانی و سازگاری داشته باشد.

مثل انتظاری که از توسعه برند Coke می رود این است که با «طعمی عالی» ، «اسانس کولا»  و «گازدار» باشد.

تداعی های ذهنی از برندها که به طور قدرتمندی در مصرف کنندگان برای یک موقعیت مفروض یا برای گروهی از مصرف کنندگان هدف ایجاد و حفظ می شوند،

«تداعی های اصلی و هسته ای» آن برند نامیده می شوند.

این تداعی های ذهنی ممکن است شامل ویژگی های :

 • تصویر برند
 • نمونه های نخستین محصولات برند
 • لوگوی برند
 • ترکیب رنگ علامت تجاری
 • طنین برندهای صوتی
 • خلاقیت ها و نوآوری های CSR
 • و یا سایر عناصر برجسته ی یک برند باشد.

انتظار مصرف کنندگان این است که توسعه ی برند جدید برخی از (و شاید همه) این تداعی های اصلی را دارا باشد.

نتيجه گيری :

رسانه های غیر سنتی نشان و موجی از آینده برای فعالان بازاریابی محسوب می شوند.

اصطلاح «گسترش خط محصول» به نوع ویژه ای از توسعه ی برند اشاره دارد

که در آن نوع دیگری از محصول موجود در همان طبقه ی محصول معرفی می شود.

گاهی اوقات از توسعه ی برند مشترک تحت عنوان «برندهای تلفیقی» یا یکی از اشکال «هم پیمانی برند» هم نام برده می شود .

۴ دیدگاه دربارهٔ «رسانه ها در تعهدات یک برند نقش دارند؟»

  1. مجتمع هنری خط اتحاد

   سلام و ممنون از حمایت شما
   ما در این مطلب بیشتر به معرفی تاثیر رسانه پرداخته ایم ، و منظوری برای معرفی برند به صورت آنلاین نداشتیم.

   برای دریافت مشاوره رایگان از این صفحه استفاده کنید : مشاوره رایگان

  1. مجتمع هنری خط اتحاد

   ممنون از توجه شما
   حتما در برنامه ریزی قرار گرفت و امیدواریم به زودی این مطلب را برای شما آماده و بعد از ویراستاری قرار دهیم.
   این موضوع از طریق ایمیل مجتمع هنری خط اتحاد برای ایمیل ثبت شده از شما ارسال می شود.

   برای دریافت مشاوره رایگان از این صفحه استفاده کنید : مشاوره رایگان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *