____________________________________________

تخفیف های ویژه

پاییز و تخفیف های ویژه مجتمع هنری خط اتحاد

“ما به کارفرمایان خوش حساب خود پایبند هستیم”

پیشنهاد های فصل پاییز مخصوص کارفرمایان خوش حساب که از مجتمع هنری خط اتحاد
برای واحد تجاری یا صنعتی خود خدمات دریافت کرده اند.
این تخفیف ها در سه فیلد از هم جدا شده اند که به ترتیب زیر می باشد.

“لازم به ذکر است این تخفیف ها فقط برای فاکتور هایی که ثبت و دریافت نهایی شده است ، قید می شود و به شکل یک فاکتور جدید به کارفرما ارائه می شود”

____________________________________________

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

خدمات چاپ و پس از چاپ

30

میلیون تومان

10 درصد تخفیف ویژه

..........................................................

طراحی یک ست اداری کامل


کارت هدیه 20 درصدی

دریافت پکیج تبلیغات آرم استیشن


دریافت خدمات درج شده در لیست

این تخفیف فقط برای یک فاکتور اعمال می شود

..........................................................

خدمات عکاسی و ویدیوموشن

20

میلیون تومان

20 درصد تخفیف ویژه

..........................................................

طراحی یک ست اداری کامل


کارت هدیه 20 درصدی

دریافت پکیج تبلیغات آرم استیشن


دریافت خدمات درج شده در لیست

این تخفیف فقط برای یک فاکتور اعمال می شود

..........................................................

خدمات طراحی و نمایشگاهی

10

میلیون تومان

30 درصد تخفیف ویژه

..........................................................

طراحی یک ست اداری کامل


کارت هدیه 20 درصدی

دریافت پکیج تبلیغات آرم استیشن


دریافت خدمات درج شده در لیست

این تخفیف فقط برای یک فاکتور اعمال می شود

..........................................................

____________________________________________

“نکات ویژه”

“برای دیدن نمونه کارها به شبکه اینستاگرام ما مراجعه کنید”

“خواهشمندیم قبل از هر گونه پیگیری سفارش یا فاکتور با مشاوران ما در ارتباط باشید”

“یکی از خدمات ویژه مجتمع هنری خط اتحاد ، ارائه مشاوره های تخصصی درباره هر زمینه تبلیغاتی می باشد”

“درصد تخفیف های قید شده در جدول بعد از تائید فاکتور و پرداخت شما کارفرمای عزیز قابل اجرا می باشد”

“لازم به ذکر است قبل از هر گونه تایید فاکتور پیگیری انجام خدمات را نکنید”

“خدماتی که در فاکتور شما قید می شود بعد از پرداخت 50 درصد مبلغ فاکتور ارائه می شود”