[ دیپلماسی در فروش ]

دیپلماسی در فروش

دنیای فروش هم دستخوش تغییرات بسیار شده است. شاید برای رشد در این دنیا باید قدرت پیش‌بینی ناگفته های بسیاری را داشته باشیم.رقابت در این صنعت گاهی غیر قابل مهار شده و ما را از نتایج تخمین خودمان هم متعجب می‌کند. شاید کمتر کسی زمانی که جوزف بزوز موسس سایت آمازون متوجه رشد ۲۳۰ درصدی اینترنت شد به این فکر می کرد که طبقه محصولی مانند کتاب را می توان از فروشگاه های فیزیکی به سمت اینترنت برد.

به هر حال دنیای فروش به این فکر می‌کند که چگونه می‌شود لذت خرید را افزایش داد. شاید دیگر قوانین فروش برای استراتژی های بازاریابی جدید نتواند کارساز باشد.برای رقابت با مک‌دونالد دیگر کمی دیر شده و برای فروش ایده ای جدید کافی است عده ای را مشتاق به خدمات خود کنید.

[ تحلیل مدل های فروش ]

تحلیل مدل های فروش با ادبیات امروزی مشتریان دیگر کارساز نیست.برای کسانی که به نوعی در کار فروش درگیر هستند و مطالب را از نزدیک دنبال می کنند شاید جالب باشد که کتاب‌های جدید دیگر حرف از متقاعد کردن خریدار نمیزنند. استراتژی ها دیگر به پیچیدگی گذشته نیست. مطالب جدید راهکارهایی را ارائه می دهند تا بتوان مشتری را وارد فضای خرید کرد.تمرکز بر این باور که مشتری محصول را می‌خرد اما به دنبال منفعت های آن است بیشتر شده است.شاید تمرکز بر واژگانی چون منافع و ارزش محصول نشان می‌دهد بازاریابی محصولات و خدمات زمینه را برای پاسخ دادن به سوالی آماده می‌کند که می‌تواند از استراتژی های کسب و کار ارزش محور قرار گیرد.
سوال این است:
محصول شما چگونه میتواند یک زندگی خوب را برای مشتری فراهم کند؟
شاید برای پاسخ به این سوال باید تعریفی از زندگی خوب داشته باشیم.
زندگی خوب در دیدگاه کتاب تئوری ابزار هدف یعنی یک زندگی راحت.
زندگی که در آن به پنج نیاز اساسی انسان توجه کافی شده باشد. زندگی که زحمت زیادی نداشته باشد.برای مثال اتومبیل نمونه بارزی از ابزاری برای زندگی راحت است. زندگی راه‌آهن در سایه ارزش‌های انسانی فراهم می‌شود،ارزش های انسانی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان موضوعی که در مقاله های فروش بهای کمتری به آن داده شده می تواند ایده های خوبی برای بازاریابی محصولات فراهم کند.